Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 31.08.2017

Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Shtatorit është si vijon:

-          Paraqitja e provimeve fillon më: 06.09.2017 dhe mbaron më 15.09.2017.

-          Provimet fillojnë më 18.09.2017 dhe mbarojnë më 29.09.2017.

-          Paraqitja e provimit është 5 euro (pesë euro) për provim, dhe pagesa bëhet në administratë.

-          Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.