Njoftime

Shtyp

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, (niveli MA) dhe stafi akademik se ligjëratat për vitin e ri akademik 2019/2020, për nivelin MA, fillojnë më datë 29 tetor 2019 (e marte).

Orarin e ligjëratave mund ta gjeni në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) dhe në tabelën e informimit në Fakultet.

Dekanati i FSI-së ju uron studentëve dhe stafit akademik një vit të mbarë dhe me plot suksese.

Dekanati, FSI

Prishtinë, 23.10.2019

Shtyp

Lista e kandidatëve të pranuar për studime Master

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FSI PËR STUDIME MASTER, viti akademik 2019/2020

Shtyp

Njoftim për afatin e tetorit

Prishtinë, 14.10.2019

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Tetorit/2019.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 15. 10. 2019, deri më: 21. 10. 2019.

* Provimet fillojnë më: 22. 10. 2019 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Vërejtje: Të  drejtë paraqitje kanë vetëm studentët e rregullt(dy provime) dhe studentët e vitit të katërt.

Me respekt, shërbimi studentor

Shtyp

Konkurs për tutor

P r i sh t i n ë, 08. 10. 2019

Në bazë të Rregullores 03/14 Neni 4, ftojmë studentët që të aplikojnë para komisionit tutorial për pozitën e STUDENTIT TUTOR

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 08.10.2019

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Mirsad Aslani mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Historia dhe të drejtat e shoqërive pluraliste dhe multireligjioze nën juridiksionin e Perandorisë Osmane”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 25.10.2019, duke filluar nga ora 10:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, kryetar

2. Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, anëtar

3. Prof. dr. Nazmi Maliqi, mentor

DEKANATI