Njoftime

Shtyp

Konkurs për pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame, në mbledhjen e mbajtur më 26.09.2019, mori vendim për shpalljen e

KONKURSIT

për pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master, për vitin akademik 2019/2020 në programin e studimeve “Teologji Islame në kontekstin Evropian”

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 27.09.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se viti i ri akademik 2019/2020 fillon më datë 01 tetor 2019 (e marte). Orarin e ligjëratave mund ta gjeni në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) dhe në tabelën e informimit në Fakultet.

Dekanati i FSI-së ju uron studentëve dhe stafit akademik një vit të mbarë dhe me plot suksese.

Dekanati, FSI

Shtyp

Lista e kandidatëve që kaluan provimin pranues afati i dytë

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË CILËT KALUAN PROVIMIN PRANUES NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAME

Afati i dytë, viti akademik 2019/2020

Shtyp

Konkursi per vitin akademik 2019-2020 shtator

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 27.06.2019 merr vendim për shpalljen e

 

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e kandidatëve të rinj në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor për vitin akademik 2019/2020.  

Shtyp

Njoftim për studentët e Nivelit Master

 Prishtinë, 02.09.2019

Njoftim

· Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master se paraqitje e provimeve do të fillojë nga data 05.09.2019 dhe do të përfundojnë me datën 13.09.2019.

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

· Paraqitjen mund ta bëni çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Shërbimi për studentë