Njoftime

Shtyp

Lista e kandidatëve të pranuar për studime Master

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FSI PËR STUDIME MASTER, viti akademik 2019/2020

Shtyp

Njoftim për afatin e tetorit

Prishtinë, 14.10.2019

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Tetorit/2019.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 15. 10. 2019, deri më: 21. 10. 2019.

* Provimet fillojnë më: 22. 10. 2019 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Vërejtje: Të  drejtë paraqitje kanë vetëm studentët e rregullt(dy provime) dhe studentët e vitit të katërt.

Me respekt, shërbimi studentor

Shtyp

Konkurs për tutor

P r i sh t i n ë, 08. 10. 2019

Në bazë të Rregullores 03/14 Neni 4, ftojmë studentët që të aplikojnë para komisionit tutorial për pozitën e STUDENTIT TUTOR

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 08.10.2019

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Mirsad Aslani mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Historia dhe të drejtat e shoqërive pluraliste dhe multireligjioze nën juridiksionin e Perandorisë Osmane”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 25.10.2019, duke filluar nga ora 10:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, kryetar

2. Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, anëtar

3. Prof. dr. Nazmi Maliqi, mentor

DEKANATI

Shtyp

Njoftim për kursin e gjuhës arabe

Prishtinë, 03.10.2019

Njoftohen studentët e vitit të –I-rë (viti akademik 2019/2020), të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme, drejtimi i përgjithshëm (jo medrese), se kursi i gjuhës arabe fillon më datë 08.10.2019 dhe është i obligueshëm vijimi i tij. Kursi i gjuhës do të organizohet në dy (2) nivele. Me kalimin e nivelit të parë studentët mund t’i nënshtrohen provimeve të semestrit të parë, në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen asnjë provimi të semestrit të parë. Ndërsa me përfundimin e nivelit të dytë studentët mund t’i nënshtrohen provimeve të semestrit të dytë, në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen asnjë provimi të semestrit të dytë.