Njoftime

Shtyp

Njoftim

Prishtinë 14.06.2019

Njoftohen të gjithë studentet se provimi nga lënda Gjuhë arabe-I- mbahet me datën : 27.06.2019 në ora 10:00

Shërbimi studentor.

Shtyp

Njoftim

Prishtinë 13.06.2019

· Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master se më 18.06.2019, përfundojnë ligjëratat për semestrin e dytë për vitin akademik 2018/19.

· Gjithashtu, njoftojmë studentët se provimet do të fillojnë nga data 21.06.2019 dhe do të përfundojnë me datën 03.07.2019.

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

· Paraqitjen mund ta bëni çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Shtyp

Gëzuar festa e Fitër-Bajramit

Shtyp

Promovim libri

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 16.05.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se semestri i dytë për vitin akademik 2018/2019, niveli bachelor, përfundon më datë 31.05.2019

Studentët e rregullt janë të obliguar që para përfundimit të semestrit t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve të këtij semestri. Nënshkrimi i profesorit është kusht për paraqitjen e provimit, në të kundërten nuk ka mundësi të paraqitjes së provimit.

Dekanati,

FSI