Njoftime

Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 19.01.2012
Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda Tefsir –II- se provimi është shtyrë dhe i njëjti mbahet më datë 24.01.2012 nga ora 10.00

Shërbimi për studentë!

Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i parë për vitin akademik 2011/2012 përfundon më datë 15.01.2012, ndërsa semestri i dytë fillon më datë 13.02.2012.

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 29.12.2011

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativë se ditën e hënë dhe të martë, 02,03. janar. 2012 nuk do të ketë ligjërata.
Shërbimi për studentë!

Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 19.12.2011

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i parë për vitin akademik 2011/2012 përfundon më datë 15.01.2012, ndërsa semestri i dytë fillon më datë 13.02.2012.

Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
12.12.2011


Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (të rregullt dhe me korrespondencë) që në afat sa më të shkurtër ta bëjnë pagesën e semestrit (Viti i –I-rë semestrin e parë, viti i –II-të semestrin e tretë, viti i –III-të semestrin e pestë dhe viti i –IV-të semestrin e shtatë).