Njoftime

Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 19.12.2011

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i parë për vitin akademik 2011/2012 përfundon më datë 15.01.2012, ndërsa semestri i dytë fillon më datë 13.02.2012.

Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
12.12.2011


Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (të rregullt dhe me korrespondencë) që në afat sa më të shkurtër ta bëjnë pagesën e semestrit (Viti i –I-rë semestrin e parë, viti i –II-të semestrin e tretë, viti i –III-të semestrin e pestë dhe viti i –IV-të semestrin e shtatë).

Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
25.11.2011


Njoftohen studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativ se të hënën më 28. nëntor. 2011 nuk do të ketë ligjërata.
DEKANATI

Shtyp

N J O F T I M

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
23.11.2011

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda KUR’AN –II- se provimi është shty për datë 29.11.2011 e martë nga ora 15.00
Shërbimi për studentë!

Shtyp

Njoftim për shtyerje të afatit të provimit në lëndën Sire

Fakulteti i Studimeve Islame
Prishtinë
18.11.2011

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda SIRE se provimi është shty për datë 29.11.2011 duke filluar nga ora 14.00

Shërbimi për studentë!