Njoftime

Shtyp

Kandidatët të cilët kaluan provimin pranues në afatin e dytë

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KALUAN PROVIMIN PRANUES NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAME

Shtyp

Njoftim

Provimi në nivelin Master, tek lënda: Metodologjia e hulumtimit, Prof. dr. Agim Zogaj, ndërrohet dhe vendoset në këtë datë dhe orë: 22.09.2017, në orën 11:00.

Shtyp

Konkursi per vitin akademik 2017-2018, afati i dytë

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 15.06.2017 miratoi propozimin për shpalljen e

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 31.08.2017

Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Shtatorit është si vijon:

-          Paraqitja e provimeve fillon më: 06.09.2017 dhe mbaron më 15.09.2017.

-          Provimet fillojnë më 18.09.2017 dhe mbarojnë më 29.09.2017.

-          Paraqitja e provimit është 5 euro (pesë euro) për provim, dhe pagesa bëhet në administratë.

-          Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shtyp

Njotim

Prishtinë, 23.08.2017

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:28.08.2017, deri më:06.09.2017.

* Provimet fillojnë më:11.09.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Me respekt, shërbimi studentor