Njoftime

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 02.04.2019

Njoftohen studentët e FSI-së, se provimet e parapara më datë 08.04.2019 do të mbahen me datë: 22. 04. 2019, gjithashtu provimet e datës 09.04.2019 do të mbahen me datë: 23. 04. 2019 në të njëjtën kohë .

Shërbimi studentor

Shtyp

Telegram me rastin e vdekjës së Kasim ef. Gërgurit

"إنا لله و إنا إليه راجعون"

“Të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi”

I nderuari myfti, Naim ef. Tërnava me bashkëpuntorë.

E nderuara familje e hoxhë Kasim ef. Gërgurit.

Të nderuar kolegë, shokë dhe miq të hoxhë Kasim ef. Gërgurit.

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 11.03.2019

 

 

 

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Prillit.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:18.03.2019, deri më:28.03.2019.

* Provimet fillojnë më:01.04.2019 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Vërejtje: Të drejtë paraqitjeje kanë vetëm studentët me korrespondencë (dy provime),dhe apsolvevtët të cilët e kanë të vendosur semestrin e tetë në Index.

 

 

Me respekt, shërbimi studentor

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 08.03.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master se, më 11.03.2019 fillojnë ligjëratat për semestrin e dytë për vitin akademik 2018/19.

Gjithashtu, njoftojmë studentët e regjistruar në vitin Akademik 2018/19, se regjistrimi i semestrit të dytë duhet të bëhet prej datës 11.03.2019 deri më 22.03.2019, çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Shërbimi për studentë

Shtyp

Akademi përkujtimore - Ftesë

Ftoheni të merrni pjesë në Akademinë perkujtimore, me rastin e kalimit në Ahiret të profesorit Mr. Qemajl Morina.