Njoftime

Shtyp

Njoftim

Prishtinë 13.06.2019

· Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master se më 18.06.2019, përfundojnë ligjëratat për semestrin e dytë për vitin akademik 2018/19.

· Gjithashtu, njoftojmë studentët se provimet do të fillojnë nga data 21.06.2019 dhe do të përfundojnë me datën 03.07.2019.

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

· Paraqitjen mund ta bëni çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Shtyp

Gëzuar festa e Fitër-Bajramit

Shtyp

Promovim libri

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 16.05.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se semestri i dytë për vitin akademik 2018/2019, niveli bachelor, përfundon më datë 31.05.2019

Studentët e rregullt janë të obliguar që para përfundimit të semestrit t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve të këtij semestri. Nënshkrimi i profesorit është kusht për paraqitjen e provimit, në të kundërten nuk ka mundësi të paraqitjes së provimit.

Dekanati,

FSI

Shtyp

Njoftim për afatin e Qershorit

Prishtinë, 14.05.2019

Njoftohen studentët e FSI-së se orari i provimeve për afatin e qershorit/2019 është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon më datë: 22. 05. 2019, deri më: 30. 05. 2019.

* Provimet fillojnë më datë: 10. 06. 2019 .

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë dëgjuar, e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor