Njoftime

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 09.01.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 16.01.2019 (e mërkure) përfundon semestri i –I-të për vitin akademik 2018/2019

Studentët e rregullt e kanë për obligimi që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri.

P.S. Ditën e mërkurë mbahen ligjëratat.

Dekanat

Shtyp

Njoftim për pushim

Prishtinë, 04.05.2019

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 07.01.2019 ( e hënë) është ditë pushimi.

Dekanati, FSI

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 28.12.2018

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik, adminsitartiv dhe teknik se deri më datë 03.01.2019 (e enjte) FSI është në pushim.

Ligjëratat rifillojnë të enjtën.

 

Me respekt

Dekanati, FSI

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 21.12.2018 Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë bërë kërkesë për marrjen e diplomës, se më datë 27.12.2018, duke filluar nga ora 11.00, do të bëhet shpërndarja e diplomave me një ceremoni zyrtare të organizuar nga dekanati. Dekanati, FSI
Shtyp

Njoftim për afatin e Janarit

Prishtinë, 18.12.2018

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Janarit,2019

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:07.01.2019, deri më:15.01.2019.

* Provimet fillojnë më:21.01.2019 .

* Studentët( e rregullt ),fillimisht duhet të vërtetojnë semestrin e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor