Njoftime

Shtyp

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 15.06.2017 miratoi propozimin për shpalljen e

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2017/2018.  

Shtyp

Konkurs

Duke u mbështetur ne vendimin e Këshillit Mësimor- Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 15.06.2017, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtine shpall:

 

KONKURS

Për koordinator për marrëdhënie me jashtë

Shtyp

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

1.      Një mësimdhënës me normë të plotë për lëndën e Fik’hut

Shtyp

Njoftim për pushim

Prishtinë, 23.06.2017

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se nga data 26.06.2017 deri më datë 02.07.2017 është pushim për shkak të festës së Fiter Bajramit.

Dekanati i FSI-së, me këtë rast, ju uron të gjithëve festën e Fiter Bajramit, duke lutur të madhin Zot për pranim të ibadeteve dhe angazhimeve tona gjatë muajit të bekuar të Ramazanit.

Dekanati, FSI

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 20.06.2017

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se tani e tutje të gjitha pagesat e ndërlidhura me obligimet ndaj Fakultetit duhet t’i bëni në banken “NLB” qendër dhe në të gjitha filialet e saja në tërë Kosovën

Emri i bankës: NLB

Emri i llogarisë: FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

NR. Llogaria: 17-08-0016000954.71

 

Dekanati, FSI