BASHKËPUNIMI NDËRISLAM PËR TË ZGJIDHUR ÇËSHTJET GLOBALE

Simpozium:  “Ixhmai dhe vetëdija kolektive”
Në Stamboll nën organizimin e “Yeni Ymit” dhe “Hira” nga 27-28 prill u organizua simpoziumi ndërkombëtarë me temën “Ixhmai dhe vetëdija kolektive” në të cilin morën pjesë përfaqësues të bashkësive islame, akademikë, studiues më eminent të fushave të ndryshme dhe të  shkencave islame, me një pjesëmarrje të 81 shteteve të ndryshme të botës.  Në këtë simpozium ishte i ftuar edhe Fakultetiti i Studimeve Islame të cilin e përfaqësoi dekani i Fakultetit prof. dr. Qazim Qazimi, i shoqëruar nga dr. Zija Abdullahu, dr. Fahrush Rexhepi, dr. Lulzim Esati.

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 30.04.2013

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativ se nesër më datë 01.05.2013 nuk do të ketë ligjërata.

Dekanati

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Afati:Prill /2013
Njoftohen studentët se, provimi nga lënda AKAID-I- -II- do të mbahet me datën 04.05.2013.

Prishtinë 18.04.2013

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë    
NJ O F T I M
Njoftojmë se provimi nga lënda e KURANIT –III-do të mbahet  me daten 16.04.2013 në ora 14:00.

Gjithashtu edhe provimi nga  lënda e HADITH-I- do të mbahet me  daten 16.04.2013 në ora 12:00

Kurse, provimi nga lënda:Gjuhë shqipe ,do të mbahet me datë:18.04.2013 në ora 14:00

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
PRISHTINË
05.04.2013

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativ se më datë 09.04.2013 (e martë) nuk do të ketë ligjërata.
Provimet e parapara për datë 09.04.2013 shtyhen për një ditë tjetër, dhe për data do të informoheni ditën e hënë përmes një njoftimi.

Dekanati

Dekani i FSI-së, Prof. Dr. Qazim Qazimi vizitoi Rektoratin e UP-së

Dekani i FSI-së Prof. Dr. Qazim Qazimi në shoqërim të sekretarit të Fakultetit, z. Vedat Shabani u priten sot (e Premte dt. 29. 03. 2013) nga rektori i  UP-së  (Hasan Prishtina) Prof. asoc. dr. Ibrahim Gashi.
Temë e bisedimeve ishte vazhdimi i proceduarve për inkorporimin dhe integrimin e plotë të Fakultetit të Studimeve Islame si njësi akademike e veçantë në kuadër të UP-së si dhe digjitalizimin e  administratës së Fakultetit.

Njoftim

Fakulteti i Studimeve Islame organizon Panon 2013

Njoftojmë të gjithë apsolventët të lajmërohen tek Unioni Studentor i FSI-së, ose në numrin e personit përgjegjës Ukë Rexhepi - 045 44 95 48 - më së largu deri më 20.03.2013.
Pastaj do të njoftoheni për vendin dhe datën e caktuar për fotografim.

Prishtinë
13.03.2013
Unioni Studentor