Njoftim për ditë pushimi

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 02.02.2012

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativë se nesër, më 03.02.2012 (e premte), është ditë pushimi për shkak të Natës së Mevludit.

Dekanati

Njoftim për shtyerje të provimit

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 01.02.2012
Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Qytetërim Islam, i cili ka qenë i paraparë që të mbahet më datë 03.02.2012, se provimi është shty për datë: 06.02.2012 për shkak të Natës së Mevludit.

Shërbimi për studentë

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 26.01.2012
N J O F T I M
Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Gj. Angleze, viti –III-të se provimi është shtyrë për arsye të motit të vështirë për datë: 01.02.2012 nga ora 11.00
Shërbimi për studentë!

Konkurs

Ne baze te nenin 17 te Statutit te Fakultetit te Studimeve Islame në Prishtinë dhe duke u mbështetur ne vendimin e Këshillit Mësimor- Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 12.01.2012, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtine rishpall:

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 19.01.2012
Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda Tefsir –II- se provimi është shtyrë dhe i njëjti mbahet më datë 24.01.2012 nga ora 10.00

Shërbimi për studentë!