Konferencë

KonferencaInstituti i Shkencave Edukative në Universitetin e Vjenës dhe Fakulteti i Studimeve Islame në Kosovë organizojnë Konferencën Ndërkombëtare me temën “Trajnimi i Imamëve dhe Mësuesëve për Edukatë Islame në Evropë”. Konferenca do të mbahet nga 21-24 Tetor

Njoftim (për fillimin e ligjeratave)

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
29.09.2011

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli arsimor se ligjëratat për vitin akademik 2011/2012 do të fillojnë më datë 03.10.2011 e hënë.
Për orarin e ligjëratave do të informoheni me kohë.

Shërbimi për studentë!