Njoftim

Njoftojmë se provimi nga lënda SIRE–IV- do të mbahet me datën: 23.04.2018 në ora 10:00.

Njoftim

Prishtinë, 06.04.2018

Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së, stafin akademik dhe administrativ se më datë 09.04.2018 (e hënë) është ditë pushimi.

DEKANATI

Njoftim

Prishtinë, 28.03.2018

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Artë GORÇAJ mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Dialogu ndërfetar në Kosovë dhe sfidat bashkëkohore të tij” më datë 04.04.2018, duke filluar nga ora 10:30

Komisioni:

1. Prof. dr. Nazmi Maliqi, kryetar

2. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI

Njoftim

Prishtinë, 29.03.2018

Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së, stafin akademik dhe administrativ se më datë 02.04.2018 (e hënë) është ditë pushimi.

DEKANATI

Njoftim

Prishtinë, 19.03.2018
Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Prillit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 02.04.2018 dhe mbaron me 13.04.2018

· Provimet fillojnë me 16.04.2018 dhe mbarojnë me 30.04.2018

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë

Është hapur konkursi për programin Fulbright të Studentëve të huaj në Shtetet e Bashkuara (Niveli Master) për vitin akademik 2019-2020

Ky është një program i përbashkët i Departamentit të Shtetit të SHBA-ve dhe Qeverisë së Kosovës.

Udhëzime:

-          Aplikacionet duhet të plotësohen në gjuhën angleze dhe të dorëzohen online në:

https://iie.embark.com/apply/ffsp

-          Çdo faqe e aplikimit në vijim mbart udhëzimet e veta, të cilat duhet të lexohen me kujdes përpara se të vazhdohet.

-          Çdo pyetje duhet të përgjigjet krejtësisht dhe me kujdes. Ju lutemi kufizoni përgjigjet tuaja në hapësirën e dhënë.

-          Aplikimet e plotësuar duhet të dorëzohen deri më 31 Maj 2018.

-          Aplikacionet e paplotësuara nuk do të merren parasysh.

Njoftim

Prishtinë, 14.03.2018


Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Prillit.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:19.03.2018, deri më: 29.03.2018.

* Provimet fillojnë më: 05.04.2018 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor