Njoftim

Njoftojmë studentët e Nivelit Master për afatin e Qershorit 2016 me sa vijon:
 
* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 30.05.2016, deri më: 08.06.2016.
* Provimet fillojnë më: 09.06.2016 dhe përfundojnë më 20.06.2016:
* Paraqitja dhe pagesa për provim bëhet në administratë.
* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.
 
Shërbimi për studentë

Njoftim për afatin e Qershorit 2016

Prishtinë, 19.05.2016

Njoftojmë studentët për afatin e Qershorit 2016 me sa vijonë:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:23.05.2016, deri më:03.06.2016.

* Provimet fillojnë më:08.06.2016 dhe përfundojnë më:

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Shërbimi për studentë

Njoftim

Prishtinë, 19.05.2016

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i –II-të për vitin akademik 2015/2016 përfundon më datë 27.05.2016.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat e kanë dëgjuar gjatë këtij semestri, në të kundërtën nuk mund t’i paraqesin provimet në afatin e qershorit.

Provimet, për afatin e qershorit-2016, fillojnë më datë 08.06.2016

Shërbimi për studentë

Njoftim

Prishtinë, 28.04.2016

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 02.05.2016 (e hënë), si dhe me datë 09.05.2016 (e hënë) janë ditë pushimi për shkak të festave zyrtare të kalendarit mësimor.

Dekanati, FSI

Njoftim

Prishtinë, 16.04.2016

Njoftojmë studentet të cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda : HDSH, mbahet me datën 20.04.2016.Provimi mbahet në ora 11:00.

Me respekt:prof.Ajni Sinani

Njoftim

Prishtinë, 08.04.2016

Njoftohen studentët e Fakultetit, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 11.04.2016 (e hënë) është ditë pushimi.

Dekanati, FSI

Njoftim

Data: 07.04.2016

Njoftojmë studentet e vitit të parë të cilët e kanë paraqitur provimin e Kuranit me shkrim te prof. Faton Bytyqi kanë mundësi të hynë në provim me datën : 13.04.2016 nga ora 14:00.

Me respekt nga prof. Faton Bytyqi