Njoftim

Prishtinë, 16.05.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se semestri i dytë për vitin akademik 2018/2019, niveli bachelor, përfundon më datë 31.05.2019

Studentët e rregullt janë të obliguar që para përfundimit të semestrit t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve të këtij semestri. Nënshkrimi i profesorit është kusht për paraqitjen e provimit, në të kundërten nuk ka mundësi të paraqitjes së provimit.

Dekanati,

FSI

Njoftim për afatin e Qershorit

Prishtinë, 14.05.2019

Njoftohen studentët e FSI-së se orari i provimeve për afatin e qershorit/2019 është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon më datë: 22. 05. 2019, deri më: 30. 05. 2019.

* Provimet fillojnë më datë: 10. 06. 2019 .

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë dëgjuar, e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik, se më datë 09.05.2019 është ditë pushimi.

Dekanati

FSI

Njoftim

Prishtinë, 03.05.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se ligjëratat gjatë muajit të Ramazanit fillojnë nga ora 09.30

Ndërsa orari për nëpunësit administrativ, gjatë Ramazanit, është prej ores 09.30 deri në ora 15.00

Dekanati i FSI-së, me këtë rast, ju uron të gjithëve ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit, duke lutur Zotin xh.sh. për pranim të të gjitha ibadeteve dhe angazhimeve tona gjatë këtij muaji.

Dekanati

FSI

Njoftim

Prishtinë, 25.04.2019
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (niveli BA dhe MA), stafi akademik, administrativ dhe teknik se nga data 29.04.2019 deri më datë 01.05.2019 është pushim (e hënë, e martë dhe e mërkure). Ditën e enjte ligjeratat mbahen.
 
Dekanati FSI