Konkurs për tutor

P r i sh t i n ë, 08. 10. 2019

Në bazë të Rregullores 03/14 Neni 4, ftojmë studentët që të aplikojnë para komisionit tutorial për pozitën e STUDENTIT TUTOR

Njoftim për kursin e gjuhës arabe

Prishtinë, 03.10.2019

Njoftohen studentët e vitit të –I-rë (viti akademik 2019/2020), të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme, drejtimi i përgjithshëm (jo medrese), se kursi i gjuhës arabe fillon më datë 08.10.2019 dhe është i obligueshëm vijimi i tij. Kursi i gjuhës do të organizohet në dy (2) nivele. Me kalimin e nivelit të parë studentët mund t’i nënshtrohen provimeve të semestrit të parë, në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen asnjë provimi të semestrit të parë. Ndërsa me përfundimin e nivelit të dytë studentët mund t’i nënshtrohen provimeve të semestrit të dytë, në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen asnjë provimi të semestrit të dytë.

Njoftim

Prishtinë, 02.10.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se më date 03.10.2019 (e enjte), duke filluar nga ora 12.00, dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, do të mbaj një fjalim para studentëve me rastin e fillimit të vitit të ri akademik 2019/2020.

Manifestimi do të mbahet në hollin e Fakultetit të Studimeve Islame dhe më pastaj do të ketë një koktej rasti. Pjesëmarrja për studentët është e obliguar!

Dekanati FSI

Njoftim

Prishtinë, 27.09.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se viti i ri akademik 2019/2020 fillon më datë 01 tetor 2019 (e marte). Orarin e ligjëratave mund ta gjeni në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) dhe në tabelën e informimit në Fakultet.

Dekanati i FSI-së ju uron studentëve dhe stafit akademik një vit të mbarë dhe me plot suksese.

Dekanati, FSI

Konkursi per vitin akademik 2019-2020 shtator

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 27.06.2019 merr vendim për shpalljen e

 

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e kandidatëve të rinj në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor për vitin akademik 2019/2020.