Njoftim per afatin e prillit 2021 (me ndryshime)

10.03.2021, Prishtine

NJOFTIM

 

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Prillit.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:15.03.2021, deri më: 23.03.2021.

* Provimet fillojnë më:01.04.2021 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Vërejtje: Të drejtë paraqitjeje kanë studentët e rregullt dhe me korrespondencë (dy provime),dhe apsolventët të cilët e kanë të vendosur semestrin e tetë në Index.

 

Me respekt, shërbimi studentor

 

 

Njoftim per diplomim master

Prishtine, 03.03.2021

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Cansu Drangoy mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Roli i Aishes r.a. në shkencën e hadithit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 08. 03. 2021, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar

2. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

 

DEKANATI

 

 

Konkurs për tutor

Prishtine, 01.03.2021

Konkurs për tutor

 

Në bazë të Rregullores 03/14 Neni 4, ftojmë studentët që të aplikojnë para komisionit tutorial për pozitën e STUDENTIT TUTOR

Tutor mund të jetë studenti i rregulltë, i cili/e cila së paku është i/e regjistruar në vitin e tretë akademik dhe ka notë mesatare mbi nëntë (9.0)

Kërkesat paraqiten në zyrën e prodekanit.

Afati i fundit për aplikim është 05.03. 2021

 

Kryetari i komisionit:

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

 

Njoftim per regjistrimin e semestrit - Master

 

Njoftim

 

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelin Master të vitit akademik 2020/2021, se regjistrimi i semestrit të dytë bëhet prej datës 01.03.2021 deri më datën 12.03.2021.

Studentët duhet të bëjnë pagesën në bankën NLB dhe gjithashtu ta plotësojnë fletëregjistrimin, të cilin e marrin tek referentja e Masterit.

 

Shërbimi për studentë

26.02.2021

 

 

 

Njoftim per pagesen e semestrit

Prishtinë, 22.02.2021

NJOFTIM

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së , se afati për pagesën e semestrit: -II- IV-VI- VIII, fillon nga data: 22.02.2021 deri me 04.03.2021.

Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor

 

 

Njoftim për mënyrën e mbajtjes së ligjëratave gjatë sem, -II-të (veror)

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës 

Fakulteti i Studimeve Islame 

Prishtinë 

18.02.2021 

 

NJOFTIM 

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit, në mbledhjen e mbajtur më datë 18.02.2021, ndër të tjera shqyrtoi edhe mënyrën e mbajtjes së ligjëratave gjatë semestrit të -II-të (veror) për vitin akademik 2020/2021. 

Duke u mbështetur në rekomandimet e institucioneve relevante të ndërlidhura me pandeminë Covid-19, KMSH i FSI-së vendosi që ligjëratat të mbahen me prezencë fizike.  

Me këtë rast, dekanati i FSI-së, uron të gjithë studentët dhe stafin akademik me rastin e fillimit të semestrit të -II-të. 

 

Dekanati 

FSI 

 

Njoftim

16.02.2021, Prishtine

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 17.02.2021 ( e mërkure) është ditë pushimi për shkak të Festës së Pavarësisë.

Me këtë rast, dekanati i FSI-së, të gjithëve ju uron festën!

 

Dekanati,

FSI