Njoftim

PRISHTINË, 15.11.2016

Njoftohen të gjiuthë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, se afati i fundit për pagesën e semestrit dimëror është data 25.11.2016.

Studentët të cilët nuk e bëjnë pagesën deri në datën e lartcekur konsiderohen si përseritës të vitit akademik.

Dekanati,

Njoftim

Prishtinë, 03.11.2016

Njoftohen te gjithe studentet e Nivelin Master te regjistruar ne vitin Akademik 2016/2017, se regjistrimi i semestrit te pare do te kete afat deri me 11.11.2016.

- Studentet duhet te bejne pagesen e kestit te pare ne shumen prej 300 euro, si dhe 5 euro per indeks ne banken TEB.

- Duhet t’i sjellin 2 fotografi te formatit te indeksit.

- Duhet ta plotesojne fleteregjistrimin,  te cilen e marrin tek referentja e Masterit.

 

Sherbimi per studente

Njoftim

Njoftojmë studentët të cilët e kanë paraqitur provimin në lëndën AKAID –I-II-,provimi do të mbahet në ora 10:00 për dy vitet (parë-dytë) .

Me respekt : Shërbimi studentor

Njoftim -Niveli Master

Prishtinë, 31.10.2016

Njoftohen studentët e Nivelit Master se fillimi ligjëratave të Masterit do të filloj nesër, më 1 nëntor 2016, në orën 14:00.

Shërbimi për studentë

Konkurs plotësues

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame, në mbledhjen e mbajtur më 01.09.2016, mori vendim për shpalljen e

KONKURSIT

(konkurs plotësues)

për pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master, për vitin akademik 2016/2017 në programin e studimeve “Teologji Islame në kontekstin Evropian”

Njoftim

Prishtinë, 24.10.2016

Njoftohen studentët të cilët kanë diplomuar në FSI gjatë vitit akademik 2015/2016, edhe ata më herët, se shpërndarja e diplomave do të bëhet në muajin dhjetor. Ata që janë të interesuar të pajisen me diplomës duhet të bëjnë një kërkesë në zyrën e sekretarit të Fakultetit, gjithashtu edhe pagesën.

Afati i fundit për paraqitjen e kërkesës është 25 nëntor 2016

Dekanati