Rregulloret

Shfaq #
1 Rregullore mbi procedurën e paraqitjes së punimit të diplomës 5362
2 Udhëzim për hartimin e punimit të diplomës 17086