Shtyp

Orari mësimor për vitin akademik 2018/2019

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Kur’an I

Obligative

3+2

Faton Bytyqi

11.00/12.30

 

 

09.00/10.30

11.00/12,30

 

Fikh Ibadat

Obligative

3+2

Ilmije

Kuqi

09.00/10.30

 

11.00/12,30

 

11.00/12,30

Gjuhë arabe I

Obligative

3+2

Besim Mehmeti

 

13.00/14.30

14.45/15.30

13.00/14.30

 

Gjuhë shqipe

Obligative

2+2

Nexhmije Kastrati

 

 

13.00/14.30

 

09.00/10.30

Stili i shkrimit akademik

Zgjedhore

2+1

Hysen Matoshi

 

09.00 / 10.30

09.00 / 09.45

 

 

Historia e së Drejtës së Sheriatit

Zgjedhore

2+1

Ajni

Sinani

13.00/13.45

11.00/12,30

 

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –II-të, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

AkaidKiameti, koncepti i imanit dhe mëkatarit të madh

Obligative

3+2

NaimTërnava

 

11.00/13,15

12.30/14.00

 

 

 

Gj. Arabe II

Obligative

 

3+2

Isa Memishi

 

09.00/10.30

13.00/14.30

13.45/14.30

 

Tefsir –Metodologjia e komentimit të Kur’anit

Obligative

3+2

Xhabir Hamiti

 

 

11.00/12,30

12.00/13,30

09.00/09,45

 

Hadith –Studime në librat e hadithit

Obligative

3+2

Sulejman Osmani

 

11.00/12,30

 

09.00/10.30

11.00/11,45

 

Da’ve

Zgjedhore

2+1

Rexhep Suma

 

15.00/16.30

 

15.00/15.45

 

Gj. AnglezePre-Intermediate

Zgjedhore

2+2

Besa Ismaili

09.00/10.30

 

09.00/10.30

 

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –III-të, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Kur’an III

Obligative

3+3

Safet Hoxha

09.00 / 10.30

 

11.00 / 12.30

 

 

09.00 / 10.30

 

 

Studime analitike rreth teksteve të tefsireve

Obligative

 

3+2

Lulzim Esati

 

0900 / 1030

1300 -1345

 

11.00 / 12.30

 

 

Kritika në hadith

Obligative

3+3

Musa Vila

11.00 / 12.30

 

 

13.00/14.30

15.00/16.30

 

Sire - Periudha medinase e shpalljes dhe sfidat e reja

Obligative

2+2

Fahrush Rexhepi

 

 

11.00 / 12.30

 

 

 

E Drejta Civile Islame

Zgjedhore

2+2

Shefqet Krasniqi

13.00/14.30

 

09.00 / 10.30

 

 

 

E Drejta Civile

Zgjedhore

2+0

Vedat Shabani

13.00/14.30

 

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –IV-t, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Gjuhë arabe IV

Obligative

3+2

Fadil Hasani

 

11.00/12.30

12.00/12.45

11.00/12.30

 

Akaid – Studim  krahasimtar i feve

Obligative

 

3+2

Zija Abdullahu

11.00/12.30

09.00 / 10.30

 

11.00/11.45

 

 

Qytetërim Islam

Obligative

2+1

 

Sadik Mehmeti

 

 

09.00 / 10.30

 

13.00/13.45

 

Histori e religjioneve

Obligative

2+1

Fahrush

Rexhepi

09.00 / 10.30

 

 

 

09.00 / 09.45

 

 

Misticizmi

Zgjedhore

2+0

Valon Myrta

 

13.00/14.30

 

 

 

Gruaja dhe shoqëria

Zgjedhore

2+0

Sadat Islami

 

13.00/14.30

 

 

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme