Njoftime

Shtyp

Njoftim për ndryshim të orarit të kollekfiumeve

Prishtinë, 30.11.2020

NJOFTIM

Për studentët e vitit të –I-rë

 

Njoftohen studentët e rregullt të vitit të –I-rë se kollekfiumi nga lënda: Gjuhë Arabe –I- do të mbahet më datë 04.12.2020 (e premte) duke filluar nga ora: 09.00

Ndërsa kollekfiumi nga lënda: Histori e së Drejtës së Sheriatit, dhe: Stili i Shkrimit Akademik, do të mbahen më datë 02.12.2020 (e mërkure) nga ora: 10.00

 

Dekanati,

FSI

 

 

 

 

Shtyp

Njoftim per diploma

Prishtinë, 18.11.2020

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të cilët kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2020, të cilët janë të interesuar për marrjen e diplomës, që deri më datë 30.11.2020, të përfundojnë të gjitha procedurat e kërkuara nga Fakulteti, në mënyrë që të pajisen me diplomë.

Për kohën e shpërndarjes së diplomave do të informoheni me kohë.

 

Dekanati, FSI

 

 

Shtyp

Njoftim per shtyerje te orarit te provimit

Prishtinë, 17.11.2020

NJOFTIM

Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë angleze-I-II-III- do të mbahet me datën: 20.11.2020 në ora 09:30.

Me respekt nga profesori i lëndës Mr.Besa Ismaili.

 

 

 

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 09.11.2020

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2020/2021, do të mbahet nga data 30.11.2020 deri më datë 04.12.2020. Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi92.net) . Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve.

Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Kollekfiumet do të mbahen në objektin e Fakultetit, me prezencë fizike, duke pasur parasysh respektimin e rekomandimeve për mbrojtje nga virusi Covid-19.

Dekanati, FSI

 

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 06.11.2020

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Nëntorit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 09.11.2020 dhe mbaron me 13.11.2020

· Provimet fillojnë me 16.11.2020 dhe mbarojnë me 30.11.2020

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Shërbimi për studentë