Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
23.11.2011

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda HADITH –I- se provimi është shty për datë 29.11.2011 e martë nga ora 14.00
Shërbimi për studentë!