Shtyp

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimet nga lënda Gjuhë Angleze viti –I-, -II- dhe –III- se provimet janë shtyrë për datë:

24.09.2011 e shtunë, duke filluar nga ora 10.00 për të gjitha vitet.