Botë

Shtyp

Nisë një bashkëpunim me Universitetin e Katarit

Me inicimin dhe kontributin shumë të çmuar e të pakursyer të Hfz. Dr. Hajredin Hoxhës-profesor në Fakultetin e Sheriatit dhe të Studimeve Islame në Universitetin e Katarit ka nisur një bashkëpunim në mes të Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës dh Fakultetit të Sheriatit dhe të Studimeve Islame në Universitetin e Katarit.                                                          Fakulteti i Sheriatit dhe i Studimeve Islame në Universitetin e Katarit ka zgjedhur prof dr. Qazim Qazimin në mesin e tre ekspertëve të jashtëm (ndërkombëtarë) për të dhënë vlerësimin, përmes një raporti, për një program për studimet pasuniversitare në fushën e Njohurive kur’anore dhe të Tefsirit.

Shtyp

Marrëveshje

AGREEMENT

between

THE UNIVERSITAT WIEN (UNIVERSITY OF VIENNA) AUSTRIA (IN PARTICULAR THE DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES)

and

THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES OF THE ISLAMIC COMMUNITY OF

KOSOVO IN PRISHTINA

The above mentioned institutions, recognizing the value of scientific exchange and cooperation agree to the following: