Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar provimin pranues në Fakultetin e Studimeve Islame

Afati i qershorit, viti akademik 2012/2013

1. Sadije Dërguti
2. Kastriot Gashi
3. Arbnora Mehmeti
4. Mashita Asllani
5. Bedri Bytyqi
6. Vjollca Leka
7. Ermire Bullatovci
8. Mirvete Rrahimi
9. Valentina Komoni
10. Shqipe Cakaj
11. Ibadete Sylka
12. Dardan Ajeti
13. Samire Kahrimani
14. Sheride Lika
15. Agron Abdyli
16. Ramadan Avdullahu
17. Gazmend Ahmeti
18. Rajmonda Gashi
19. Gentiana Mustafa
20. Jetmir Selloviq
21. Fakete Durguti
22. Shema Huduti
23. Driton Qorrolli
24. Demirali Emini
25. Besarta Behrami
26. Shaqir Shaqiri
27. Osman Osmani
28. Kenan Berisha
29. Sevime Dërmaku

Shiko listën në origjinal!

Vendimi për Akreditimin e Fakultetit të Studimeve Islame

Këshilli Shtetërorë i Cilësisë i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA),
në mbështetje të nenit 145 (pika 2) të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, duke marrë parasysh nenet 4, 21, 22 të Ligjit për Administratën
Shtetërore të Republikës së Kosovës (nr. 03/L-189), Ligjit për Arsimin e
Lartë në Republikën e Kosovës (nr. 04/L-037), neni 7, pika 2.3 dhe pika
4, Udhëzimit Administrativ për Themelimin e Agjencisë se Akreditimit te
Kosovës (Nr.l 1/2004), Udhëzimit Administrativ për Akreditimin e
Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës (Nr. 09/2012),
në mbledhjen e mbajtur më 06 Korrik 2012 ka marr këtë:

K O N K U R S

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2012/2013.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar medresenë ose ndonjë shkollë tjetër të mesme të përgjithshme brenda dhe jashtë vendit.

N J O F T I M

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
10.07.2012

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë kaluar provimin nga lënda: Gj. Angleze –I-, -II-, -III- se notat në indeks vendosen ditën e hënë më datë 16.07.2012 nga ora 12.00

Profesoresha e lëndës!

Njoftim

Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë 27.06.2012

N J O F T I M

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Gjuhë shqipe se provimi është shtyrë për datën 03.07.2012 (e martë) nga ora 10.00 për shkak se profesori gjendet në një udhëtim jashtë vendit.

Shërbimi për studentë!

 

Njoftim për studentët

Fakulteti i Studimeve Islame
Prishtinë, 27.06.2012

N J O F T I M

Njoftohen studentët të cilët iu janë nënshtruar provimit nga lënda: Stili i Shkrimit Akademik se rezultatet do të publikohen nesër (28.06.2012) prej orës 09.00, gjithashtu do të vendosen edhe notat në index të atyre studentëve që kanë kaluar.
Studentët të cilët nuk vendosin notën në index nesër ajo notë mund t’ju humbet.

Shërbimi për studentë

Në Podgoricë

Pjesëmarrja në akdeminë solemne të maturantëve të Medresesë “Mehmed Fatih” në Podgoricë

Podgorica


Me ftesën e Bashkësisë Islame të Malit të Zi, delegacioni i FSI-së mori pjesë në akademinë solemne të organizuar me rastin e përfundimit të gjeneratës së parë të medresesë “Mehmed Fatih” në Podgoricë më 02-06-2012.
Në këtë solemnitet morën pjesë burrështetas të rangut të lartë, si nga vendi po ashtu edhe nga jashtë. Këtë manifestim me prezencën e tij e nderoi edhe vetë Kryeministri i Malit të Zi dr. Igor Lukshiq  me dy ministra, rektori i Universitetit publik dhe shumë figura të tjera. Kryeministri në një fjalim rasti drejtuar maturantëve, ndër të tjera tha: “Pa marrë parasysh rrugën të cilën e zgjedhin maturantët, dëshira e shtetit është që ata të qëndrojnë dhe të shkollohen në Mal të Zi, por edhe kudo që të shkojnë, duhet ta pasurojnë veten me përvojë e dituri të reja. Shoqëria e Malit të Zi duhet të zhvillohet si shoqëri e mundësive dhe alternativave të shumta. Shoqëri e cila i afirmon dhe ua ofron shanset të gjithëve”. Rektori i universitetit të Malit të Zi, u garantoi të gjithë maturantëve pranim nëpër fakultetet e vendit.