Njoftim

Prishtinë, 09.09.2020

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Zekerijah Tërnavambron temën e diplomës të nivelit master me titull “Respektimi i rregullave të luftës sipas Islamit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 22.09.2020, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, kryetar
  2. Prof. dr. Nazmi Maliqi, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

DEKANATI

Njoftim për afatin e shtatorit 2020

Prishtinë, 17.08.2020

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit/2020

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 01. 09. 2020, deri më: 07. 09. 2020.

* Provimet fillojnë më: 10. 09. 2020 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim

Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë arabe-I- do të mbahet me datën: 27.07.2020 në ora 10:15.

 

Me respekt nga profesori i lëndës Mr.Besim Mehmeti

NJOFTIM

Prishtinë, 01.07.2020

Për afat të provimeve shtesë

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (të rregullt dhe me korrespondencë) si dhe stafi akademik se dekanati i FSI-së ka marr vendim për hapjen e afatit të provimeve të korrikut.

Koha e paraqitjes së provimeve është duke filluar nga data 06.07.2020 deri më datë 09.07.2020

Provimet fillojnë më datë 13.07.2020

Studentët kanë të drejtë e paraqitjes së dy provimeve

 

Dekanati, FSI

Konkurs

 

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

 

1.      Një mësimdhënës me normë të plotë për lëndën e Fik’hut

Zgjedhja e mësimdhënësit do të bëhet në pajtim me dispozitat e Statutit të FSI-së si dhe rregulloreve të brendshme.

Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet t’i dorëzojnë këto dokumente:

Njoftim

Prishtinë, 01.06.2020
Në bazë të konkursit nr. 43/20 të datë 26.02.2020 për përzgjedhjen e gjashtë (6) studentëve përfitues të bursës për vitin akademik 2019/2020.

Komisioni i autorizuar nga dekanati i FSI-së në përbërje të:

NJOFTIM

Prishtinë, 29.05.2020

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master në FSI si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2019/2020 përfundon më datë 02.06.2020

Ndërsa nga data 03.06.2020 deri më datën 05.06.2020 profesorët janë të obliguar që të paraqiten në Fakultet për ndonjë konsultë eventuale me studentë si dhe për vendosjen e nënshkrimeve në index të studentëve.

Gjithashtu edhe studentët duhet të jenë prezent për marrjen e nënshkrimeve.

Afati i paraqitjes së provimeve është nga data 08.06.2020 deri më datë 13.06.2020.

Studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet, ta bëjnë pagesën e semestrit veror dhe fletëpagesën ta dërgojnë tek referentja në datat e marrjes së nënshkrimeve (03.06-05.06.2020) dhe më pastaj të paraqesin provimet te referentja.

Provimet për afatin e Qershorit 2019/2020 fillojnë në datën 15.06.2020 dhe përfundojnë në datën 26.06.2020.

Studentë po edhe i tërë stafi, janë të obliguar që t’i respektojnë rekomandimet e dala nga IKSHP të ndërlidhura me pandeminë COVID-19.

Dekanati, FSI

Prishtinë