Përzgjidh 

 • Njoftim

  FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME Prishtinë 23.11.2011 Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda AKAID –I- se provimi është shty për datë 30.11.2011 nga ora 15.30, ndërsa viti i dytë do të mbahet në të njëjtë...
 • Njoftim

  FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME Prishtinë 23.11.2011 Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda HADITH –I- se provimi është shty për datë 29.11.2011 e martë nga ora 14.00 Shërbimi për studentë!...
 • Rezultati i provimeve- Shtator 2011

  Rezultatet e provimeve për afatin e shtatorit 2011: ...
 • Rezultatet e provimeve -Qershor 2011

  Rezultatet e provimeve për afatin e qershorit 2011: ...
 • Njoftim

  Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimet nga lënda Gjuhë Angleze viti –I-, -II- dhe –III- se provimet janë shtyrë për datë: 24.09.2011 e shtunë, duke filluar nga ora 10.00 për të gjitha vitet....
 • Njoftim

  Kandidatët e pranuar në FSI në afatin e Qershorit.Për më shumë klikoni KËTU!...
 • Njoftim

  Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj. Për më shumë klikoni KËTU!...
 • Njoftim

  Fakulteti i Studimeve Islame në PrishtinëShpall K O N K U R S -I- Për zgjedhjen e personelit akademik në FSI. Një mësimdhënës për lëndën e Tefsirit Një mësimdhënës për lëndën e Fik‘hut Një mësimdhënës për lëndën e Kiraetit ...
 • Njoftim

  Fakulteti i Studimeve Islame shpall konkurs për sekretar të fakultetit.Për më shumë klikoni KËTU!...
 • Njoftim

  Njoftohen studentët se provimet në vijim janë shtyrë për datat e caktuara më poshtë:1.    Kur’an  viti i –IV-t më datë 30.06.2011    ora: 10.002.    Da’ve  viti –IV-t më datë 20.06.2011        ora: 10.00Vërejtje: Shty...
 • Njoftim

  Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe personeli arsimor se semestri i dytë për vitin akademik 2010/2011 përfundon më datë: 03.06.2011.Studentët duhet t’i marrin nënshkrimet nga profesorët në mënyrë që të kenë mundësi që ta vërt...
 • Njoftim

  Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë zgjedh dekanin e riFakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë më datë 15.04.2011 ka rishpallur konkursin për dekan. Në këtë konkurs kanë konkuruar gjithësejt pesë kandidat: 1. Prof. Dr. Qazim Qazimi, 2...
 • Konkurs

  Në bazë të nenin 14 të Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë dhe në bazë të vendimit të Këshillit Mësimor Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 15.04.2011, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë rishpa...
 • Konkurs

  Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë shpall KonkursPër pranimin në marrëdhënie të përhershme pune të tre pedagogëve për lëndët: Akaid Hadith Kiraet ...