Shtyp

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
23.11.2011

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda AKAID –I- se provimi është shty për datë 30.11.2011 nga ora 15.30, ndërsa viti i dytë do të mbahet në të njëjtën datë (30.11.2011) nga ora 14.00.

Shërbimi për studentë!