Njoftim

Njoftojmë studentët e Nivelit Master për afatin e Qershorit 2016 me sa vijon:
 
* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 30.05.2016, deri më: 08.06.2016.
* Provimet fillojnë më: 09.06.2016 dhe përfundojnë më 20.06.2016:
* Paraqitja dhe pagesa për provim bëhet në administratë.
* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.
 
Shërbimi për studentë

Njoftim për afatin e Qershorit 2016

Prishtinë, 19.05.2016

Njoftojmë studentët për afatin e Qershorit 2016 me sa vijonë:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:23.05.2016, deri më:03.06.2016.

* Provimet fillojnë më:08.06.2016 dhe përfundojnë më:

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Shërbimi për studentë

Njoftim

Prishtinë, 19.05.2016

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i –II-të për vitin akademik 2015/2016 përfundon më datë 27.05.2016.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat e kanë dëgjuar gjatë këtij semestri, në të kundërtën nuk mund t’i paraqesin provimet në afatin e qershorit.

Provimet, për afatin e qershorit-2016, fillojnë më datë 08.06.2016

Shërbimi për studentë