Njoftim për studentët që kanë diplomuar në FSI

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

13.11.2014

NJOFTIM

Për studentët që kanë diplomuar në FSI

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë diplomuar në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë dhe të cilët ende nuk janë pajisur me DIPLOMË që të bëjnë kërkesë për marrjen e diplomës më se largu deri më datë 25. 11. 2014

Shpërndarja e Diplomave bëhet më datë: 02.12.2014

Dekanati

Njoftim

Njoftohen studentët se provimi nga Gjuha turke mbahet me datë 22.11.2014 në ora 10:00
Nga prof. i lëndës:
Dr. AbdullahHamiti

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt të FSI-së se paraqitja e provimeve fillon nga data 03.11.2014 deri më 07.11.2014, ndërsa afati i provimeve fillon nga 10.11.2014 dhe mbaron me 27.11.2014
Shërbimi studentor