Njoftim

Prishtinë, 24.08.2016 Njoftojmë studentët Nivelit Master, për afatin e Shtatorit 2016 me sa vijon: * Paraqitja e provimeve fillon nga data: 29.08.2016, deri më: 09.09.2016. * Provimet fillojnë më: 19.09.2016 dhe përfundojnë më: 30.09.2016 * Paraqitja e provimit është 5 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë. * Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit. * Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh. Shërbimi për studentë

Njoftim

Prishtinë, 19.08.2016

 Njoftojmë studentët për afatin e Shtatorit 2016 me sa vijon:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:25.08.2016, deri më:02.09.2016.

* Provimet fillojnë më:08.09.2016 dhe përfundojnë më:( njoftoheni me kohe)

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

Për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në Fakultetin e Studimeve Islame, si në vijim: