Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë,

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se ligjëratat për vitin  akademik 2014/15 përfundojnë më datë 27.05.2015,e mërkurë.                                       

Njoftohen studentët e FSI-së,se afati i provimeve për muajin Qershor fillon nga 01.06.2015 dhe mbaron me 20.06.2015.

Paraqitja e provimeve fillon me 20.05.2015   dhe mbaron me27.05.2015

Për datat e provimeve do të njoftoheni me kohë.

Shërbimi studentor

Njoftim për pushim

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

08.05.2015

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se ditën e hënë, më datë 11.05.2015 është ditë pushimi.

Dekanati, FSI

Njoftim për pano

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë që kanë regjistruar vitin e katër Akademik 2014-2015 Absolvent të paraqiten në lokalet e FSI-së ose të paraqesin kërkesën e tyre në në e-mail adresen: