KONKURS PLOTËSUES

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 31.08.2015 miratoi propozimin për shpalljen e

KONKURSIT PLOTËSUES

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2015/2016.

Njoftim

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës
FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
28.08.2015
 
NJOFTIM
 
Përmes këtij njoftimi, dekanati i Fakultetit të Studimeve Islame, njofton stafin akademik të FSI-së, studentët si dhe gjithë opinionin e gjerë se në bazë të njoftimit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim të publikuar në ueb-faqen zyrtare të Agjencisë më datë 28.08.2015, duke u bazuar në vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë të datës 26.08.2015 rezulton se Fakulteti i Studimeve Islame është ri-akredituar si Institucion për periudhën tre vjeçare duke filluar nga data 01.10.2015 / 30.09.2018, FSI gjithashtu ka ri-akredituar programin e studimit “Teologji Islame” (BA) për periudhën tre vjeçare duke filluar nga data 01.10.2015 / 30.09.2018.
Risi e këtij viti është akreditimi i programit të studimit “Teologji Islame” (MA) për periudhën tre vjeçare duke filluar nga data 01.10.2015 / 30.09.2018.
Me këtë rast, dekanati i FSI-së falënderon të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë proces.
 
Dekanati

Njoftim

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

* Njoftojmë se paraqitja e provimeve për muajin Shtator 2015 fillon me 01.09.2015 dhe mbaron me 10.09.2015.

* Provimet fillojnë me 15.09.2015 dhe mbarojnë me 03.10.2015

* Për orarin e provimeve ju njoftojmë me kohë.

* Çdo vonesë nuk do të merret parasysh.

Shërbimi studentor

Data:21.08.2015