Shtyp
PDF

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 08.09.2014

N J O F T I M

(Për përfitim të bursës)

Njoftohen studentët e FSI-së se Fakulteti i Studimeve Islame do të shpërndaj 30 bursa për 30 studentë të FSI-së.

Shtyp
PDF

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 10.09.2014

Njoftojmë studentet  se provimi nga lënda SIRE  mbahet me datë

03.10.2014 në ora 10:00

Gjithashtu provimi nga lënda Histori e religjioneve mbahet me datë  26.09.2014  në ora 10:00

Nga profesori:Dr. Farush  Rexhepi

Shtyp
PDF

Marrëveshje për bashkëpunim

Fakulteti i Studimeve Islame nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim mësimor-shkencor dhe hulumtime shkencore me Fakultetin “Ilahijat” të Bursës.

            Me rastin e vizitës së delegacionit të Fakultetit “Ilahijat” të prirë nga dekani Prof. dr. Jashar Ajdinli në Fakultetin e Studimeve Islame, ata u pritën nga dekani i FSI-së Prof. asos. dr. Fahrush Rexhepi me bashkëpunëtor.

            Dekani i FSI-së fillimisht ju shprehu mirëseardhje mysafirëve dhe në vazhdim i informoi mysafirët me ecurinë e punëve në kuadër të Fakultetit të Studimeve Islame, stafin akademik dhe studentët e Fakultetit.