Njoftim për afatin e Nëntorit

·        Njoftojmë se paraqitja e  provimeve për afatin Nëntor 2016 fillon me 17.10.2016 dhe mbaron me 21.10.2016.

·        Provimet fillojnë me 25.10.2016 dhe mbarojnë me 07.11.2016

·        Për orarin e provimeve ju njoftojmë me kohë.

·        Paraqitje të provimeve kanë të drejt vetëm studentët e rregullt,absulventët  dhe kanë mundësi vetëm dy provime.

Shërbimi studentor                                                         Data:13.10.2016

Konkurs për studime në nivelin master

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame, në mbledhjen e mbajtur më 01.09.2016, mori vendim për shpalljen e

KONKURSIT

për pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master, për vitin akademik 2016/2017 në programin e studimeve “Teologji Islame në kontekstin Evropian”

KANDIDATËT QË KONKURROJNË PËR STUDIME MASTER NË FSI DUHET T’I PLOTËSOJNË KËTO KUSHTE:

Njoftim

Prishtinë, 10.10.2016

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë pranuar në FSI për vazhdimin e studimeve në vitin akademik 2016/2017 dhe të cilët nuk e regjistrojnë vitin akademik deri më datë 14.10.2016 se nuk do të kenë mundësi që pas kësaj date të regjistrojnë vitin dhe do të konsiderohen të pa-interesuar për t’i vazhduar studimet në FSI.

Dekanati,