Shtyp
PDF

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt të FSI-së se paraqitja e provimeve fillon nga data 03.11.2014 deri më 07.11.2014, ndërsa afati i provimeve fillon nga 10.11.2014 dhe mbaron me 27.11.2014
Shërbimi studentor

Shtyp
PDF

Njoftim

Njohtohen studentët e FSI-së se që nga datë 28.10.2014, profesoresha Vaxhide Podvorica do të mbajë orët e Fikh'ut në zëvendësim të përkohshëm.
Dekanati
27.10.2014
Shtyp
PDF

Studentët e vitit të parë u pajisen me indeksa

Prishtinë, 23 tetor 2014 – Fakulteti i Studimeve Islame organizoi ceremoninë e shpërndarjes së indeksave për gjithsej 150 studentët e rinj të regjistruar në vitin akademik 2014/2015.  Studentëve me një fjalë përshëndetjeje iu drejtua prodekanja e fakultetit znj. Besa Ismaili, ndërsa Dekani i FSI-së prof. dr. Fahrush Rexhepi mbajti një fjalim gjatë të cilit studentët u njohtuan për të gjitha kushtet dhe mundësitë që ofron ky Fakultet, rregullat e studentëve dhe infrastrukturën përcjellëse.
Fakulteti i Studimeve Islame përveç kushteve moderne për mësimdhënie dhe mësimnxënie ofron shumë mundësi për studentët tonë edhe përmes bashkëpunimeve ndërkombëtare në kuadër të programeve për shkëmbimin e studentëve me universitetet tjera jashtë Kosovës, gjatë semestrit veror’ – theksoi Dekani gjatë adresimit të tij studentëve.