Njoftim

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 26.11.2015

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademike, administrativ dhe teknik se nesër, më datë 27.11.2015, është ditë pushimi.

Gjithashtu edhe studentët e nivelit master (MA) ditën e shtunë nuk do t’i mbajnë ligjëratat e parapara me orarë.

Dekanati

Njoftim

Njoftojmë studentët se provimi nga lënda Akaid-I-dhe –II- do të mbahet me datën 25.11.2015 në ora 14:00 Nga shërbimi studentor Data:21.11.2015

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2015/2016

Bursa universitare ndahet për studentët e  studimeve themelore (bachelor)

              Për fitimin e bursës universitare studentët duhet ti plotësojnë këto kushte:
                        1. Të jenë studentë të rregullt të Fakultetit të Studimeve Islame
                        2. Të jenë studentë të vitit të dytë e më lart,
                        3. Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve,
                        4. Të kenë arritur kushtin për regjistrimin e vitit vijues në afatin e nëntorit,
                        5. Të kenë notë mesatare të studimeve më së paku 9.00 (nëntë pikë zero).