Njoftim

30.07.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik dhe administrativ se, duke filluar nga data 02.08.2021 deri më datë 31.08.2021, dekanati i FSI-së dhe administrata janë në pushim.

Për çdo kërkesë eventuale mund të drejtoheni përmes e-maileve zyrtare të përgjegjësve.

 

Dekanati,

FSI


 

Njoftim per diplomimin e kandidatit Besim Gashi

08.07.2021, Prishtine

 

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Besim Gashi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Pozita juridike e të tjerëve në Kartën e Medinës”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 16. 07. 2021, duke filluar nga ora 10:00.

 

Komisioni:

1. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, kryetar

2. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, anëtar

3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

 

DEKANATI

 

 

Njoftim per diplomimin e kandidatit Vait Nikaj

08.07.2021, Prishtine

 

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Vait Nikaj mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Kontributi i imamëve në ruajtjen dhe kultivimin e identitetit dhe arsimit fetar në trevën e Ulqinit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 15. 07. 2021, duke filluar nga ora 14:00

 

Komisioni:

1. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, kryetar

2. Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

 

DEKANATI